BodyMood

massages to feel good

Disclaimer

 

BodyMood

Angela Veldhuizen

06-11760458

KvK: 68182074

BTW nummer: NL168508023B01

Disclaimer voor BodyMood.nl

Algemeen

BodyMood (Kamer van Koophandel 68182074), verleent u hierbij toegang tot BodyMood.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BodyMood en derden zijn aangeleverd. BodyMood behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op BodyMood.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BodyMood.

Beperkte aansprakelijkheid

De op BodyMood.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BodyMood.

In het bijzonder zijn alle prijzen op BodyMood.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BodyMood. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BodyMood behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.